Γνωριστε μασ!

Ανακαλύψτε τα κρυμμένα διαμάντια της Αθήνας:
Επιβιβαστείτε σε ενα ταξίδι γεμάτο γραφικές εκπλήξεις!

Discover Greece like never before.

Cape sounion
 
Temple of Poseidon

A visit to Cape Sounion, home to the Temple of Poseidon, is a must-do excursion for any traveler to Athens. Located on the southernmost tip of the Attica peninsula, the Temple of Poseidon offers breathtaking panoramic views of the Aegean Sea and the surrounding coastline. Your journey will take you through picturesque landscapes and coastal towns, immersing you in the region's rich history and culture. At the temple, you'll witness the magnificence of ancient Greek architecture, standing tall and proud since 440 BC. As the sun sets, the temple's marble columns turn golden, painting a stunning picture for all to see. This experience is sure to leave you in awe of the ancient world and the stunning natural beauty of Greece.

MARATHON

 

The Battle of Marathon

An excursion to Marathon area and tomb offers a unique opportunity to delve into ancient Greek history and mythology. The site is home to the Tomb of the Athenians, a burial mound that pays homage to the brave soldiers who lost their lives in the Battle of Marathon in 490 BC. Your journey will take you through the scenic countryside, dotted with vineyards and olive groves, as your knowledgeable guide regales you with fascinating tales of Greek heroes and gods. Once at the tomb, you'll witness the grandeur of ancient Greek architecture and the reverence paid to those who fought for their country. This excursion is perfect for history buffs and those seeking a more alternative way to connect with Greece's rich cultural heritage.